Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανταποκρινόμενο στην ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, αναζητά λύσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακών τελών που επωμίζονται οι μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονο στόχο την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Για τον σωστό σχεδιασμό της λύσης απαιτείται η ακριβής γνώση του ετήσιου κόστους που δαπανάται από τις σχολικές μονάδες για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας. Για το σκοπό αυτό αναπτύχτηκε από το ΙΤΥΕ / Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο το σύστημα «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας» http://survey.sch.gr/telephony/ στο οποίο καλούνται να συνδεθούν (μέσω του επίσημου λογαριασμού της μονάδας στο ΠΣΔ) όλες οι σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να καταγράψουν τα παρακάτω στοιχεία:
- Tο πλήθος των τηλεφωνικών συνδέσεων που διαθέτει κάθε μονάδα και τους αντίστοιχους τηλεφωνικούς αριθμούς.
- Το μηνιαίο ή διμηνιαίο κόστος1 των τηλεπικοινωνιακών τελών κάθε τηλεφωνικής σύνδεσης για το έτος 2013. Εφόσον η μονάδα διαθέτει στο αρχείο της στοιχεία κόστους προηγούμενων ετών (δηλ. ετών 2012, 2011, 2010), παρακαλείται για την καταχώρησή τους.
- Ο πάροχος (εταιρεία) που προσφέρει τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας.

Η καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και 31/1/2014. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα επιτρέψει στο Υπουργείο Παιδείας να σχεδιάσει λύσεις για την κεντρική διαχείριση των κυκλωμάτων τηλεφωνίας, ώστε στο προσεχές μέλλον να ελαφρυνθεί ο προϋπολογισμός των Σχολικών Επιτροπών από το κόστος των υπηρεσιών τηλεφωνίας, αλλά και η συνολική οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου.
Απορίες ή προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη σύνδεση ή κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων στο σύστημα «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας», θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα «Καταγραφή Κόστους Τηλεφωνίας» και θα απαντώνται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

1 Στο κόστος περιλαμβάνεται το σύνολο των χρεώσεων, δηλαδή, πάγια τέλη, τέλη κλήσεων, τέλη φραγής, ΦΠΑ, κλπ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Κυριαζής