Αξιότιμοι κύριοι/ες διευθυντές/τριες,

Το τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα σχολεία της Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου χρησιμοποιούν υπηρεσίες ιδιωτικών παρόχων ίντερνετ (ISP). Εκτός από τη σαφή οδηγία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υποχρεωτική και μοναδική χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου σαν πάροχο διασύνδεσης (επισυναπτόμενο), η χρήση ιδιωτικών παρόχων (ISP) επιβαρύνει με επιπλέον κόστος τη σχολική επιτροπή των σχολείων.

 

Καθώς σχεδόν όλα τα σχολεία διαθέτουν ευρυζωνικές συνδέσεις στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η διανομή της ευρυζωνικής σύνδεσης και σε άλλο χώρο εκτός του εργαστηρίου πληροφορικής, π.χ. γραφείο εκπαιδευτικών, διευθυντή, κλπ, τότε το σχολείο θα πρέπει να κατασκευάσει τη διασύνδεση του χώρου αυτού με το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Αυτό μπορεί να γίνει με χαμηλό κόστος μέσω τοποθέτησης ενός απλού καλωδίου τύπου Ethernet και των κατάλληλων ακροδεκτών. Η ιδανική και ενδεδειγμένη εγκατάσταση γίνεται μέσω της δομημένης καλωδίωσης που δημιουργεί ένα σωστά σχεδιασμένο τοπικό δίκτυο (LAN) με πρίζες δικτύου σε κάθε χώρο, στον οποίο βρίσκονται τοποθετημένοι Η/Υ ή άλλες συσκευές που απαιτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η λύση αυτή έχει σαφέστατα λειτουργικά και οικονομικά πλεονεκτήματα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, πληροφορία η οδηγία, παρακαλώ καλέστε στο κέντρο υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στο τηλ: 801-11-801-81

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
--------------------------------------------------------------------
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Τηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Συνημμένα:
Download this file (sindesi.pdf)Σύνδεση Σχολείων στο ΠΣΔ [ ] 334 Kb