Σε περίπτωση που επιθυμείτε την τοπική εγκατάσταση των συγκεκριμένων λογισμικών, αυτά είναι διαθέσιμα:

 Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες online στους παρακάτω συνδέσμους: