Συνολικός αριθμός δελτίων Συνολικός αριθμός ενεργειών Αριθμός δελτίων απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός ενεργειών απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός δελτίων επιτόπιας στήριξης Αριθμός ενεργειών επιτόπιας στήριξης Αριθμός δελτίων επισκεύης στο γραφείο Αριθμός ενεργειών επισκεύης στο γραφείο
303 755 303 373 203 243 88 139

ΚΕΠΛΗΝΕΤ/ΠΛΗΝΕΤ Αριθμός δελτίων Αριθμός ενεργειών απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός ενεργειών επιτόπιας στήριξη Αριθμός ενεργειών επισκευής Η/Υ στο γραφείο
ΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς 274 353 232 66