Δείτε στα συνημμένα Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013.