Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθούν οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή είτε έχουν αγοραστεί  από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

 

 

Λογισμικό
   
Προϊόντα Εκπαιδευτικού Λογισμικού  (Υ.ΠΑΙ.Θ./ Π.Ι./ Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)
   
Εκπαιδευτικά Πακέτα  (Υ.ΠΑΙ.Θ./ Π.Ι./ Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)
   
Συνοδευτικά CD-ROMs για τα Σχολικά Εγχειρίδια (Π.Ι.)
   
Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
    Δωρεάν Λογισμικό Γενικής Χρήσης