Η καινούργια υπηρεσία Βίντεο του ΠΣΔ αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση και τη διανομή μαγνητοσκοπημένου οπτικοακουστικού υλικού (video) ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση υλικού. Η υπηρεσία είναι δημόσια προσβάσιμη, ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί- μέλη του Π.Σ.Δ. μπορούν να αναρτούν τα δικά τους βίντεο.