Η Αρχή Πιστοποίησης του του ΠΣΔ είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που υπογράφει (πιστοποιεί) την ψηφιακή ταυτότητα μελών και μονάδων του ΠΣΔ.

Για την αξιοποίηση της υπηρεσίας ψηφιακών πιστοποιητικών θα πρέπει πρώτα να εμπιστευθείτε την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης του ΠΣΔ.

Μετάβαση (https://ca.sch.gr/)