Νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών σχολικών περιοδικών και εφημερίδων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
1. Όλη η διαδικτυακή κοινότητα έχει δυνατότητα ανάγνωσης των Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών & Εφημερίδων.
2. Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, εκτός των μαθητών μπορεί να δημιουργήσει περιοδικό / εφημερίδα και στη συνέχεια να αποδώσει δικαιώματα σε μαθητές.
3. Δυνατότητα επιμέλειας περιεχομένου παρέχεται μόνο σε πιστοποιημένα μέλη ΠΣΔ (μαθητές, εκπαιδευτικούς κτλ).
4. Υποστηρίζονται ρόλοι χρηστών (διαχειριστές, αρχισυντάκτες, συντάκτες, συνεργάτες, συνδρομητές).
5. O δημιουργός ενός περιοδικού /εφημερίδας γίνεται αυτόματα και ο διαχειριστής του / της.
6. Ο διαχειριστής του περιοδικού μπορεί να ορίσει άλλα μέλη του ΠΣΔ ως διαχειριστές, αρχισυντάκτες, συντάκτες, συνεργάτες ή απλούς συνδρομητές.
7. Το περιεχόμενο κάθε περιοδικού / εφημερίδας οργανώνεται σε τεύχη, στήλες, άρθρα και επισήμανση με ετικέτες.
8. Τα άρθρα δημοσιεύονται μαζικά ανά τεύχη από τον διαχειριστή ή τον αρχισυντάκτη κάθε περιοδικού.
9. Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον διαχείρισης.
10. Επιπλέον λειτουργίες web2.0 (π.χ., δημοφιλή άρθρα, αγαπημένα άρθρα, αξιολόγηση άρθρου, RSS feed).
11. Επιλογή αισθητικού θέματος περιοδικού.