Θέτουμε την +γραφίς στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με σκοπό να αποτελέσει  ένα χρήσιμο εργαλείο για την Εκπαίδευση, τόσο για τις διευθύνσεις και τα σχολεία, όσο και για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Η δυνατότητα για δημιουργία και αποθήκευση αρχείων, η αποθήκευση εικόνων, τα κοινόχρηστα ημερολόγια με τις δυνατότητες διαμοιρασμού και συνεργασίας, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας +γραφίς. Ο διαμοιρασμός μπορεί να γίνει με άλλους χρήστες του ΠΣΔ με την λειτουργία διαμοιρασμού που διαθέτει με αναζήτηση και επιλογή χρηστών από τους χρήστες (κατάλογο χρηστών) του ΠΣΔ. Επίσης είναι δυνατός ο διαμοιρασμός ενός αρχείου η φακέλου  μέ την αποστολή με e-mail ενός συνδέσμου.

Παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές προτάσεις χρήσης :

 

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώνουν χρονοδιαγράμματα εργασιών, να τις αναθέτουν στους μαθητές τους και κατόπιν να διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών τους μέσω του διαδικτύου. Μπορούν επίσης να διαμοιράζουν έγγραφα και ψηφιακό υλικό τόσο με τους μαθητές τους όσο και με τους συναδέλφους τους.
 • Οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν τις εργασίες τους σε φακέλους στο διαδίκτυο και να κάνουν εύκολη και γρήγορη αναζήτηση σε αυτές.
 • Τα σχολεία και οι Διευθύνεις, μπορούν να διαμοιράζουν έγγραφα διοικητικής φύσης και εγκυκλίους τόσο μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτικούς τους.

 

Σελίδα δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφου

Σελίδα δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφου

Οι δυνατότητες αυτές είναι στη διάθεση σας για τη  διευκόλυνση καθημερινών εκπαιδευτικών ή διοικητικών εργασιών, τη δημιουργία και νομή ψηφιακού περιεχομένου, κεντρικά αποθηκευμένουν,  εύκολα επεξεργάσιμου,  και διαμοιράσιμου με τους φίλους, συνεργάτες και μαθητές σας. 

Η +γραφίς  παρέχει δωρεάν και με απόλυτη πιστοποίηση των χρηστών της, παρόμοια λειτουργικότητα με ανάλογες εμπορικές υπηρεσίες Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive, κλπ. Επιπλέον, μπορεί να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και να ολοκληρώσει πιθανή συνδρομή σας στις εμπορικές αυτές, μέσα από το περιβάλλον της

 

Ρυθμίσεις σύνδεσης σε εξωτερικές υπηρεσίες και συσκευές αποθήκευσης

Ρυθμίσεις σύνδεσης σε εξωτερικές υπηρεσίες και συσκευές αποθήκευσης

Οι δυνατότητες της υπηρεσίας +γραφίς επιγραμματικά συνοψίζονται:

 • Δημιουργία νέων εγγράφων και αρχείων
 • Επεξεργασία υπαρχόντων εγγράφων
 • Επεξεργασία εγγράφου από κοινού με άλλους χρήστες
 • Κατηγοριοποίηση, οργάνωση και αποθήκευση εγγράφων και αρχείων
 • Εισαγωγή εγγράφων και αρχείων από εξωτερικές πηγές, καθώς και εξαγωγή τους
 • Αναζήτηση εγγράφων και αρχείων
 • Προσθήκη πολυμέσων σε έγγραφα (π.χ. φωτογραφίες, video κλπ.)
 • Αναζήτηση εγγράφων και αρχείων
 • Δυνατότητα καταχώρησης αρχείου μέσω ειδικής διεπαφής από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Οργάνωση και ανάθεση εργασιών με τη χρήση ημερολογίων
 • Οργάνωση προσωπικών επαφών

Η υπηρεσία +γραφίς ολοκληρώνεται με την επιφάνεια εργασίας (desktop integration) του χρήστη σε προσωπικούς υπολογιστές,  tablets και έξυπνα τηλέφωνα Android και Apple.

Περισσότερα θα σας πεί  η +γραφίς  αν την χρησιμοποιήσετε  ή διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης της.