Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) πρόσφατα εγκαινίασε μια νέα υπηρεσία που απευθύνονται στους χρήστες του. Η υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων - Τηλεκπαιδεύσεων, που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://meeting.sch.gr, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό αφού μέσω αυτής είναι δυνατόν να:

 • Δημιουργήσετε ή παρακολουθήσετε μια τηλεδιάσκεψη με άλλους εκπαιδευτικούς σχετικά με ένα θέμα πάνω στο οποίο μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις, ιδέες και πληροφορίες και γενικά να συνεργαστείτε συνδυάζοντας τις δυνατότητες τις φωνητικής επικοινωνίας (ομιλία), την οπτική επαφή (βίντεο των συνομιλητών σας) και το κείμενο (παρέχεται πλαίσιο διαλόγου σε μορφή chat).
 • Δημιουργήσετε ή παρακολουθήσετε μια ομιλία-εισήγηση-παρουσίαση πάνω σε κάποιο θέμα. Επικουρικά για αυτή τη χρήση προσφέρεται η δυνατότητα προσθήκης υλικού για την τηλεδιάσκεψη (αρχεία pdf, doc ή docx - MS Word, ppt ή pptx - MS PowerPoint μεγέθους μέχρι 2MB).
 • Δημιουργήσετε ή παρακολουθήσετε μια τηλεκπαίδευση (εικονική διαδικτυακή τάξη), όπου ως εκπαιδευτικός ή εισηγητής μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα μάθημα που απευθύνεται με μαθητές - ακροατές ή γενικά σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που βρίσκονται σε διάφορα σημεία, γεωγραφικά απομακρυσμένα και οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπαίδευση μέσω του υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρονται στο περιβάλλον της εικονικής τάξης που διαμορφώνει το σύστημα, χωρίς την ανάγκη φυσικής μετακίνησής τους για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει η υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων - Τηλεκπαιδεύσεων είναι τα εξής:

 

 1. Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον.
 2. Οπτικοακουστική επικοινωνία: Επικοινωνία με φωνή εφόσον διαθέτετε απλές συσκευές ήχου (ηχεία ή ακουστικά και μικρόφωνο) και εικόνα (video) εφόσον διαθέτετε κάμερα.
 3. Προβολή παρουσιάσεων (slides) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και άλλου υλικού: Ο εισηγητής (δημιουργός) μπορεί να προβάλει παρουσιάσεις (slides) ή άλλο υλικό εφόσον το ανεβάσει στο χώρο της τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη ομοίως μπορούν να ανεβάσουν υλικό με την άδεια του εισηγητή.
 4. Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας για παρουσίαση εφαρμογών: Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαμοιράσει την επιφάνεια εργασίας του ώστε να πραγματοποιήσει επίδειξη κάποιας εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή του, π.χ. κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί από τον εισηγητή και σε άλλο μέλος της τηλεδιάσκεψης.
 5. Επικοινωνία με άμεσο μήνυμα (chat).
 6. Ασπροπίνακας (white board) για ελεύθερη γραφή ή σχεδιασμό σ’ αυτόν.

Για να δημιουργήσετε μια τηλεδιάσκεψη πρέπει αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέγοντας "Σύνδεση", με τα στοιχεία που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, να επιλέξετε το "Δημιουργήστε" όπου και θα εμφανιστεί μια φόρμα για τη Δημιουργία Τηλεδιάσκεψης.

Όσον αφορά τη δημιουργία και την οργάνωση των τηλεδιασκέψεων πρέπει να αναφέρουμε τα εξής:

 1. Η δημιουργία τηλεδιασκέψεων γίνεται μόνο από πιστοποιημένα μέλη (χρήστες) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (εκπαιδευτικούς, σχολεία και διοικητικές μονάδες). Οι μαθητές δεν μπορούν να δημιουργήσουν τηλεδιάσκεψη – τηλεκπαίδευση, μπορούν όμως να συμμετέχουν.
 2. Μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη από τον κατάλογο του ΠΣΔ. Μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα συναδέλφους σας, σχολεία ή μαθητές μέσα από τον κατάλογο μελών του ΠΣΔ και να τους στείλετε πρόσκληση συμμετοχής. Ο δημιουργός της τηλεδιάσκεψης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους προσκεκλημένους και τα μέλη της. Μπορεί επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να προσκαλέσει επιπλέον πιθανούς ενδιαφερόμενους για συμμετοχή, με αποστολή ειδοποιήσεων.
 3. Ο δημιουργός (εισηγητής της τηλεδιάσκεψης) μπορεί να σχεδιάσει το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων που θα πραγματοποιήσει και να στείλει προσκλήσεις ή ανακοινώσεις για αυτές (χρονοπρογραμματισμός τηλεδιασκέψεων).
 4. Παρέχεται για κάθε τηλεδιάσκεψη η επιλογή να είναι πλήρως ελεύθερη, ελεγχόμενη ή με συμμετοχή χρηστών μόνο με προσκλήσεις. Ο δημιουργός της τηλεδιάσκεψης μπορεί να ορίσει στην επιλογή "Συμμετοχή" έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 • "Με προσκλήσεις" όπου:
  • Ο εισηγητής της τηλεδιάσκεψης αποστέλλει προσκλήσεις στα άτομα που επιθυμεί.
  • Μόνο τα άτομα που έχουν προσκλήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.
  • Η τηλεδιάσκεψη δεν θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.
 • "Με έγκριση από τον εισηγητή" όπου:
  • Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορεί να αιτηθεί να συμμετάσχει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη.
  • Ο εισηγητής της τηλεδιάσκεψης αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση για συμμετοχή.
  • Η τηλεδιάσκεψη θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.
 • "Ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής" όπου:
  • Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις.
  • Η τηλεδιάσκεψη θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μην διστάσετε να δοκιμάσετε και να πειραματιστείτε με την πολύ χρήσιμη αυτή υπηρεσία στο http://meeting.sch.gr/.