Πληκτρολογήστε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) που ήδη έχετε, καθώς και τον καινούργιο κωδικό πρόσβασης που θέλετε (δύο φορές για λόγους επιβεβαίωσης) και πατήστε Αλλαγή Κωδικού
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Ο νέος Κωδικός Πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε (5) χαρακτήρες και να αποτελείται από συνδυασμό πεζών λατινικών χαρακτήρων και αριθμών ή/και κάποια από τα επιτρεπτά σύμβολα (Επιτρεπτά σύμβολα: @&-)
Ο νέος κωδικός πρόσβασης και η επιβεβαίωσή του πρέπει να είναι ακριβώς ίδιοι, ενώ για λόγους ασφαλείας ο καινούργιος κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι δύσκολος.