Κτηματολόγιο υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) των σχολείων

Tο Κτηματολόγιο των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων αναβαθμίστηκε δίνοντας σε αυτά τη δυνατότητα απευθείας διαχείρισης του καταγραφόμενου εξοπλισμού τους καθώς και μια σειρά νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επισκόπησης του εξοπλισμού που ήταν καταγεγραμμένος στο προηγούμενο κτηματολόγιο από εδώ.

 

Είσοδος

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

  • Ψηφιακά υπογεγραμμένη Απογραφή εξολισμού
  • Μετακίνηση - Ανταλλαγή εξοπλισμού μεταξύ μονάδων
  • Ιστορικό εξοπλισμού
  • Εικονική Αποθήκη εξοπλισμού
  • Διπλογραφικού τύπου καταγραφή εξοπλισμού
Εγχειρίδιο εφαρμογής σε PDF Θέματα Βοήθειας εφαρμογής