Το Πληροφοριακό Σύστημα MyLab έχει ως κύριο σκοπό την ψηφιακή αποτύπωση των Εργαστηρίων Πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ) ή άλλου τύπου (πχ Εργαστηρίων Τομέα) καθώς και άλλων ομαδοποιημένων διατάξεων Η/Υ (εφεξής Δομές Η/Υ), όλων των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η διαστασιοποίηση των παραπάνω Δομών Η/Υ, μέσω της δυνατότητας προσάρτησης, αποκλειστικά σε ποσοτικό επίπεδο, κατηγοριών εξοπλισμού ΤΠΕ σε κάθε Δομή Η/Υ.

http://mmsch.teiath.gr/mylab

Υπενθυμίζετε ότι το σύστημα υποστηρίζει τις ακόλουθες ομάδες χρηστών:

  • Διευθυντές Σχολείων (Πλήρη δικαιώματα επί των εργαστηρίων της σχολικής τους μονάδας)
  • Υπεύθυνοι Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ/ΕΤΠ (Πλήρη δικαιώματα επί του/των εργαστηρίου/ων υπό την ευθύνη τους)
  • Χρήστες ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Πλήρη δικαιώματα προβολής των εργαστηρίων της περιοχής ευθύνης τους)
  • Χρήστες ΥΠΑΙΘ (Πλήρη δικαιώματα προβολής όλων των εργαστηρίων)

Μπορείτε να προσπελάσετε τηυν υπηρεσία Mylab με τα στοιχεία των λογαριασμών σας στο ΠΣΔ, μιας και έχει ολοκληρωθεί με την υποδομή SSO.
Προσοχή: Όποιος χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα προσωποποιημένης πρόσβασης στο Mylab, παρακαλείται να επιβεβαιώσει την υπηρεσιακή του ιδιότητα (Διευθυντής Σχολείου, Υπεύθυνος σχολικού εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ, Υπεύθυνος/Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ) και τη σχολική μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί ο λογαριασμός του, από την επιλογή "Προσωπικά Στοιχεία" του πίνακα ελέγχου-mysch, μετά από σύνδεση στο portal του ΠΣΔ (www.sch.gr). Εναλλακτικά, καλέστε τα οικία γραφεία αρωγής χρηστών ΠΣΔ στο 801-11-801-81 για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του λογαριασμού σας.
Οι δυνατότητες της υπηρεσίας Mylab είναι διαφορετικές ανά ομάδα χρηστών. Η πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης της κάθε ομάδα χρηστών, είναι δυνατή μέσω του μενού χρήστη που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.
Η υπηρεσία Mylab έχει αρχικοποιηθεί με στοιχεία που είχαν κοινοποιηθεί επισήμως στο ΤΕΙ Αθήνας από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ.
Για την επιτυχημένη παραγωγική λειτουργία της υπηρεσία Mylab, θα παρακαλούσαμε για τη συμμετοχή σας στη χρήση της.