ΚΕΠΛΗΝΕΤ Συνολικός αριθμός δελτίων Συνολικός αριθμός ενεργειών Αριθμός δελτίων απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός ενεργειών απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός δελτίων επιτόπιας στήριξης Αριθμός ενεργειών επιτόπιας στήριξης Αριθμός δελτίων επισκεύης στο γραφείο Αριθμός ενεργειών επισκεύης στο γραφείο
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς 576 1473 571 719 398 473 154

281

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Συνολικός αριθμός δελτίων Συνολικός αριθμός ενεργειών Αριθμός δελτίων απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός ενεργειών απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός δελτίων επιτόπιας στήριξης Αριθμός ενεργειών επιτόπιας στήριξης Αριθμός δελτίων επισκεύης στο γραφείο Αριθμός ενεργειών επισκεύης στο γραφείο
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς 483 1132 470 592 318 361 111 179

 

Δείτε στα συνημμένα Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και αρχείο xls με όλες τις τεχνικές εργασίες του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2013-2014

Δείτε στα συνημμένα Έτησια Έκθεση δραστηριοτήτων του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2011-2012

Δείτε στα συνημμένα Έτησια Έκθεση δραστηριοτήτων του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2012-2013