Δείτε στα συνημμένα Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και αρχείο xls με όλες τις τεχνικές εργασίες του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2013-2014