ΚΕΠΛΗΝΕΤ Συνολικός αριθμός δελτίων Συνολικός αριθμός ενεργειών Αριθμός δελτίων απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός ενεργειών απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός δελτίων επιτόπιας στήριξης Αριθμός ενεργειών επιτόπιας στήριξης Αριθμός δελτίων επισκεύης στο γραφείο Αριθμός ενεργειών επισκεύης στο γραφείο
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς 576 1473 571 719 398 473 154

281