Δείτε στα συνημμένα Έτησια Έκθεση δραστηριοτήτων του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2012-2013