Τo ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, σε συνέχεια των δράσεων των προηγούμενων ετών και ενόψει του Νέου Ψηφιακού Καινοτόμου – Διαδραστικού Σχολείου, προτίθεται να διοργανώσει επαναλαμβανόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια, διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, τα οποία θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης μας με θέμα: Διαδραστικοί πίνακες και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Η παραπάνω επιμορφωτική δράση θα περιλαμβάνει:

  1. Πρακτική Εκπαίδευση στους Διαδραστικούς Πίνακες, διάρκειας 2 ωρών, με εκπαιδευτή τον Δημήτριο Τσατσαρώνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, πιστοποιημένο πολλαπλασιαστή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης «Πολλαπλασιαστών» στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας.
  2. Εργαστηριακή Επιμόρφωση με θέμα: «Γνωριμία με το Ψηφιακό Σχολείο», διάρκειας 2 ωρών. Τα διαδραστικά εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία. Το Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων και το Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  3. Εργαστηριακή επιμόρφωση με θέμα: «Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)», διάρκειας 2 ωρών. Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη: http://eclass.sch.gr/) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης.
  4. Εργαστηριακή επιμόρφωση με θέμα: «Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», διάρκειας 2 ωρών. Η υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (http://e-learning.sch.gr) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης moodle (http://moodle.org). Με την συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εικονικής τάξης και ασύγχρονων ηλεκτρονικών μαθημάτων.
  5. Εργαστηριακή επιμόρφωση με θέμα: «Νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», διάρκειας 4 ωρών. Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες (http://schoolpress.sch.gr), Υπηρεσίες Βίντεο (http://vod-new.sch.gr/), Υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων (http://myfiles.sch.gr), Φιλοξενία ιστοσελίδων, Υπηρεσίες επικοινωνίας, LAMS - Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (http://lams.sch.gr/lams/, http://plinetkast.sch.gr:8180/lams

Οι δράσεις απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπ/σης του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς και θα πραγματοποιηθούν σε ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου με εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτών και επιμορφούμενων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Για την απόκτηση λογαριασμού στο Π.Σ.Δ μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://www.sch.gr/files/Aitisi_ipiresias_Dial_up_ekp.doc

Δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του: http://plinetkast.sch.gr/ ή http://dide.kas.sch.gr/ από 1/10 έως 8/10. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με χρονοσήμανση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Αίτηση Συμμετοχής