Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών), το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας) και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα. Δυτικής Μακεδονίας), το:

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Απριλίου 2015 στην πόλη της Καστοριάς.

Αντικείμενο

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι καινοτόμες δράσεις είναι σήμερα δύο αλληλένδετες έννοιες και αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη και την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθηση, την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να τις διαχειριστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη της χώρας, που είναι σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης το κύριο ζητούμενο.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα ώστε να αναδειχθούν και συζητηθούν όλα τα θέματα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής και αφορούν:

 στις ψηφιακές τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία

 στις καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση όσον αφορά στην αλλαγή στάσεων, στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στη χρήση νέων διδακτικών μέσων, και

 στην τόνωση της αξιοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες, σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:

 Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής

 Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό Πληροφορικής

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής

 Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής

 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής - πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας

 Προγραμματισμός και Περιβάλλοντα

 Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 Εκπαιδευτική Ρομποτική

 Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση

 Ηλεκτρονική Μάθηση

 Θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο

 Καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση

 Σχεδίαση και Υλοποίηση διδακτικών σεναρίων για την διδασκαλία της Πληροφορικής με χρήση Τ.Π.Ε. στο σχολείο

Σε ποιους απευθύνεται

 Καθηγητές Πληροφορικής

 Στελέχη της εκπαίδευσης

 Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική στην εκπαίδευση

 Φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής

 

Δραστηριότητες - Εργασίες

 Κεντρικές ομιλίες

 Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας

 Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεων

 Εργαστηριακές παρουσιάσεις

 Συνεδρίες εκπαιδευτικών σεναρίων από την Επιμόρφωση Β επιπέδου Πληροφορικών

 

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν τέσσερις κατηγορίες εργασιών:

 Ερευνητικές εργασίες, 8-10 σελίδες

 Σύντομες ανακοινώσεις, 4-6 σελίδες

 Εργαστηριακές παρουσιάσεις, 2–4 σελίδες

 Εκπαιδευτικά Σενάρια Επιμόρφωσης Β Επιπέδου Πληροφορικών, 2–4 σελίδες

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές και τον τρόπο υποβολής των εργασιών θα δοθούν κατά την 2η Ανακοίνωση του συνεδρίου.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

2η Ανακοίνωση

 

 

10 Νοεμβρίου 2014

 

Έναρξη υποβολής εργασιών

 

30 Νοεμβρίου 2014

 

3η Ανακοίνωση

 

20 Δεκεμβρίου 2014

 

Λήξη υποβολής εργασιών

 

31 Ιανουαρίου 2015

 

4η Ανακοίνωση

 

1 Φεβρουαρίου 2015

 

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

 

28 Φεβρουαρίου 2015

 

Έναρξη εγγραφών

 

1 Μαρτίου 2015

 

Υποβολή εργασιών για πρακτικά

 

20 Μαρτίου 2015

 

5η Ανακοίνωση

 

31 Μαρτίου 2015

 

Ανακοίνωση προγράμματος

 

15 Απριλίου 2015

 

Διεξαγωγή συνεδρίου

 

24 - 26 Απριλίου 2015

Επικοινωνία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 211-8508055, στην ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr και στο Glossary Link email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..