Αξιότιμοι κύριοι/ες διευθυντές/τριες,

 

Με αυτό το μήνυμα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει Ευρυζωνικές συνδέσεις τύπου ADSL μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα (24 mbps) που παρέχεται σε κάθε περιοχή μέσω δικτύου ΟΤΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν στη περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο σας υπάρχει εγκατεστημένη τεχνολογία του ΟΤΕ που επιτρέπει την ταχύτητα διασύνδεσης στα 24mbps, τότε το σχολείο σας μπορεί να αιτηθεί την αναβάθμιση της γραμμής του στην ταχύτητα αυτή.

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η αναβάθμιση της ταχύτητας της ADSL σύνδεσης και η ομαλή διασύνδεση στο διαδίκτυο προϋποθέτει την ύπαρξη τερματικού εξοπλισμού στο σχολείο τύπου ADSL 2+. Σχολεία που διαθέτουν δρομολογητές τύπου Cisco 836 – 837 ή ADSL modem-router τεχνολογίας ADSL δεν θα μπορούν να συνδέονται καθόλου μετά από την αναβάθμιση της σύνδεσης. Αυτός είναι και ο λόγος που το ΠΣΔ δεν πραγματοποιεί αυτόματα και μαζικά, αιτήματα αναβάθμισης για όλα τα σχολεία.

 

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 

 

  1. Κάθε υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής να ελέγξει την ταχύτητα σύνδεσης της υφιστάμενης ADSL πρόσβασης του σχολείου του. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από κάποια ειδική ιστοσελίδα που μετράει το download rate (π.χ. http://www.speedtest.net) είτε καλώντας στο 13888 του ΟΤΕ και δίνοντας τον τηλεφωνικό αριθμό της γραμμής. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες ταχύτητες ADSL από τον ΟΤΕ είναι 2mbps και 24mbps. Συνεπώς, αν η ταχύτητα διασύνδεσης του σχολείου σας είναι οποιαδήποτε πάνω από 2mbps, αυτό σημαίνει το σχολείο σας διαθέτει ήδη την μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Σημειώστε ότι η πραγματική ταχύτητα πρόσβασης του σχολείου είναι πιθανό να είναι χαμηλότερη των 24 mbps, λόγω περιορισμών τεχνικής φύσης.
  2. Κάθε υπεύθυνος εργαστηρίου να ελέγξει αν ο τερματικός εξοπλισμός που διαθέτει η σχολική μονάδα είναι τύπου ADSL 2+
  3. Κάθε υπεύθυνος εργαστηρίου να ελέγξει αν στην περιοχή που βρίσκεται το σχολείο, ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία ADSL 24mbps. Αυτό μπορεί να το βρει είτε μέσα από τη σελίδα του ΟΤΕ http://oteshop.ote.gr/storefront/adsl.epείτε καλώντας στο 13888 ή στο τοπικό κατάστημα του ΟΤΕ.
  4. Εφόσον από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστωθεί ότι συντρέχουν και οι τρείς ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(α) το σχολείο δεν διαθέτει εγκατεστημένη υπηρεσία ADSL 24 mbps,

 

(β) το σχολείο διαθέτει τερματικό εξοπλισμό τύπου ADSL 2+

 

(γ) παρέχεται από τον ΟΤΕ στην περιοχή του σχολείου η υπηρεσία ADSL 24 mbps

 

και το σχολείο επιθυμεί την αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης στα 24 mbps, τότε πρέπει να αποστείλει αίτημα προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

Διαδικασία αποστολής αιτήματος

 

Είτε ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας ( http://helpdesk.sch.gr – άνοιγμα δελτίου), είτε επικοινωνώντας με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών 801-11-801-81.

 

Στις περιπτώσεις που από το βήμα 2 διαπιστωθεί ότι ο τερματικός εξοπλισμός είναι παλιός και το σχολείο επιθυμεί την αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης, θα πρέπει το σχολείο να απευθυνθεί στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ώστε να του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού με δικούς του πόρους.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
--------------------------------------------------------------------
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Τηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81