Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνουν ημερίδες μέσω τηλεδιασκέψεων με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο". Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους μαθητές των σχολικών μονάδων αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα στο Ν. Καστοριάς οι τηλεδιασκέψεις για τα Δημοτικά προγραμματίστηκαν για την Τρίτη 18/11/2014, για τα Γυμνάσια την Πέμπτη 20/11/2014 και για τα Λύκεια την Πέμπτη 27/11/2014.

Οι σχολικές μονάδες προεπιλέγονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να παρακολουθήσουν την τηλεδιάσκεψη και ενημερώνονται σχετικά με την συμμετοχή τους μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της μονάδας (οπότε αν το σχολείο σας δεν έχει λάβει email πρόσκλησης, δεν έχει επιλεγεί ακόμη για κάποια τηλεδιάσκεψη).

Οι σχολικές μονάδες επιλέγονται να συμμετέχουν είτε αμφίδρομα είτε μονόδρομα (με μόλις ένα 10% να ανήκει στην πρώτη κατηγορία). Οι μονάδες που επιλέγονται να συμμετάσχουν αμφίδρομα έχουν την δυνατότητα να διαμοιράσουν την κάμερά τους ώστε να φαίνεται η αίθουσα με τους μαθητές και να συνομιλήσουν με τον ομιλητή μέσω μικροφώνου όταν τους δοθεί ο λόγος όπως και να υποβάλουν ερωτήσεις μέσω της περιοχής γραπτής συνομιλίας (chat). Οι μονάδες αυτές συνδέονται μέσω της πλατφόρμας BigBlueButton της Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων του ΠΣΔ και θα πρέπει να προετοιμαστούν ακολουθώντας τις οδηγίες για αμφίδρομη συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη.

Οι μονάδες που επιλέγονται να συμμετάσχουν μονόδρομα θα μπορούν να παρακολουθήσουν την τηλεδιάσκεψη μέσω του περιβάλλοντος ζωντανής μετάδοσης (livestreaming). Δεν θα έχουν την δυνατότητα για συμμετοχή μέσω κάμερας ή μικροφώνουν αλλά μόνο υποβολής ερωτημάτων μέσω chat. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες παρακολούθησης τηλεδιάσκεψης μέσω livestreaming.

Σε κάθε περίπτωση η σύνδεση της σχολικής μονάδας στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων του ΠΣΔ γίνεται μέσω των στοιχείων πρόσβαση στο ΠΣΔ που αντιστοιχούν στον λογαριασμό email της μονάδας.

Οι μονάδες που επιλέγονται καλούνται την προηγούμενη ημέρα από την τηλεδιάσκεψη και την ίδια ώρα να συμμετέχουν σε δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη ώστε να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του εξοπλισμού και να εξοικειωθεί ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός είτε με το σύστημα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton είτε με το περιβάλλον ζωντανής μετάδοσης livestreaming (για αμφίδρομη και μονόδρομη συμμετοχή αντίστοιχα).

Οι μονάδες για να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη πρέπει μετά την είσοδο στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων του ΠΣΔ να επιλέξουν το "Οι τηλεδιασκέψεις μου" και στην συνέχεια να επιλέξουν την τηλεδιάσκεψη "Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο" ή "Δοκιμαστική Τηλεδιάσκεψη - Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο" (για τη δοκιμή). Ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής της μονάδας στην τηλεδιάσκεψη εμφανίζονται οι κατάλληλες οδηγίες και επιλογές συμμετοχής.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις τηλεδιασκέψεις για την "Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο" ή να διαβάσετε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την δράση των τηλεδιασκέψεων

Παρακολουθήστε την Τηλεδιάσκεψη που έγινε στις 30/10. (Απαιτείται σύνδεση με τα στοιχεία σας στο ΠΣΔ)
Παρακολουθήστε την Τηλεδιάσκεψη που έγινε στις 16/10. (Απαιτείται σύνδεση με τα στοιχεία σας στο ΠΣΔ