Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για παροχή διαδικτυακών υπηρεσίων στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα, λειτουργεί από το 2008 την υπηρεσία http://blogs.sch.gr που αποτελεί την μεγαλύτερη εκπαιδευτικά εστιασμένη εγκατάσταση του WordPress+BuddyPress στην Ελλάδα. Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχει σε όλα τα μέλη του την δυνατότητα άμεσης δημιουργίας ιστολογίου και πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Πάνω από 26.600 μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν κάνει χρήση της υπηρεσίας η οποία φιλοξενεί περισσότερα από 27.000 ιστολόγια (http://blogs.sch.gr/blogs/). Μόνο το τελευταίο τρίμηνο έχουν αναρτηθεί πάνω τα 8.900 άρθρα στα ιστολόγια αυτά.
Επίσης η υπηρεσία αξιοποιείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές για την δημιουργία ομάδων κοινωνικής δικτύωσης (πάνω από 500 ομάδες, http://blogs.sch.gr/groups/) ενώ τα μέλη του ΠΣΔ που συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία ομάδα ξεπερνούν τα 5.500.
Οι μοναδικοί επισκέπτες των ιστολογίων που φιλοξενεί η υπηρεσία, ανά μήνα ξεπερνούν τους 400.000 (http://blogs.sch.gr/awstats/awstats.pl).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας http://blogs.sch.gr είναι τα εξής:

• Αυτόματη δημιουργία ιστολογίου για κάθε μέλος (με δυνατότητα απόκτησης και περισσοτέρων) με αρχικό διαθέσιμο χώρο αρχείων 1GB (ο χώρος αυξάνεται αν ζητηθεί).
• Διαφορετικό αρχικό θέμα εμφάνισης ιστολογίου ανάλογα με τον τύπο του μέλους (Δημοτικό, Γυμνάσιο, εκπαιδευτικός κ.α. )
• Επιλογή θέματος εμφάνισης από πάνω 100 πλήρως εξελληνισμένα διαθέσιμα θέματα/
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε άρθρο πολλών τύπων π.χ. pdf, video, audio και από διάφορους άλλους δικτυακούς τόπους π.χ. teachertube, vod-new, issuu, ted, slideshare κ.α.
• Πλήρες εξελληνισμένο περιβάλλον διαχειρισης και θέματα ιστολογίων.
• Λειτουργία ανάκτησης και αναπαραγωγής περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους (content curation).
Κοινωνική δικτύωση μελών με την χρήση του Buddypress και άλλων πρόσθετων με τα εξής χαρακτηριστικά:
• Δυνατότητα ανάρτησης εκδηλώσεων, αρχείων, σύνδεσμων, video, συζητήσεων για κάθε ομάδα
• Ενημέρωση μελών ομάδας μέσω email για δραστηριότητα στην ομάδα είτε περιοδικά είτε άμεσα
• Προτεινόμενες ομάδες σε χρήστη κ.α

Για την υλοποίηση των παραπάνω αξιοποιείται πληθώρα plugins του WordPress, ενώ έχουν αναπτυχθεί plugins και themes ειδικά για την υπηρεσία http://blogs.sch.gr.
Επιπλέον η ομάδα ανάπτυξης της υπηρεσίας συμμετέχει ενεργά στην κοινότητα ανοιχτού λογισμικού τόσο στον εξελληνισμό του WordPress, Buddypress και όλων των πρόσθετων/θεμάτων που χρησιμοποιούνται, όσο και υποβάλλοντας tickets, patches για τον πυρήνα του BuddyPress και των άλλων plugins.
Τέλος, μέρος των plugins που έχουν αναπτυχθεί για την κάλυψη των ανάγκων της υπηρεσίας blogs.sch.gr, έχουν υποβληθεί στην κοινότητα του wordPress, ενώ σχεδιάζεται και η υποβολή plugins που θα βελτιώνουν την διασύνδεση των διάφορων εφαρμογών του ΠΣΔ με δικτυακούς τόπους wordpress. Τα plugins που έχουν υποβληθεί στην κοινότητα http://wordpress.org είναι:
• BP Group Documents (https://wordpress.org/plugins/bp-group-documents). Επιτρέπει την ανάρτηση αρχείων σε ομάδες του Buddypress. «Υιοθετήθηκε» από την ομάδα ανάπτυξης, και έγινε συμβατό με τις νεώτερες εκδόσεις του Buddypress.
• BP Groups Suggestions (https://wordpress.org/plugins/bp-groups-suggestions/). Υλοποιεί λειτουργία «Προτεινόμενες ομάδες για χρήστη» βάσει των φιλίων που έχει ο χρήστης στο Buddypress.
• LS Buddypress Activity plus tabs extension (https://wordpress.org/plugins/ls-buddypress-activity-plus-tabs-extension/). Επεκτείνει το πρόσθετο BuddyPress Activity Plus, ώστε τα αναρτημένα video, σύνδεσμοι κ.α. να εμφανίζονται σε διαφορετικά tabs για κάθε ομάδα.
• External Group RSS tab extension (https://wordpress.org/plugins/external-group-rss-tab-extension). Επεκτείνει το πρόσθετο BP External Group Blogs δημιουργώντας ξεχωριστό tab για τις εξωτερικές πηγές κάθε ομάδας.

Η υπηρεσία αναβαθμίστηκε και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (www.cti.gr/nts) στα πλαίσια του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικοί δικτυακοί τόποι:
http://blogs.sch.gr
http://blogs.sch.gr/developers
http://wordpress.org
http://buddypress.org