Δείτε στα συνημμένα Αναλυτική Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκμβρίου 2014.

Δείτε στα συνημμένα Αναλυτική Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014.

Δείτε στα συνημμένα Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Μαίου - Ιουνίου 2014.

Δείτε στα συνημμένα Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Μαρτίου - Απριλίου 2014.

Δείτε στα συνημμένα Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014.

Δείτε στα συνημμένα Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2013.