Δείτε στα συνημμένα Αναλυτική Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκμβρίου 2014.