Δείτε στα συνημμένα Αναλυτική Έκθεση Τεχνικών Εργασιών που διεκπεραίωσε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014.