ΚΕΠΛΗΝΕΤ/ΠΛΗΝΕΤ Αριθμός δελτίων Αριθμός ενεργειών απομακρυσμένης στήριξης Αριθμός ενεργειών επιτόπιας στήριξη Αριθμός ενεργειών επισκευής Η/Υ στο γραφείο
ΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς 274 353 232 66