Στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ, http://b-epipedo2.cti.gr) υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ60 και ΠΕ70. Η τρέχουσα τρίτη επιμορφωτική περίοδος διεξάγεται στο διάστημα Απριλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013, ενώ προβλέπονται δυο ακόμη επιμορφωτικές περίοδοι.

 

Η επιμόρφωση αυτή συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.

Ως εκ τούτου, προβλέπεται να υλοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται, διδασκαλίες με χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Ειδικότερα, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για εφαρμογή στην τάξη, θα κληθούν με την υποστήριξη των επιμορφωτών τους να σχεδιάσουν, να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μαθήματα στις τάξεις τους, αξιοποιώντας τις κατά περίπτωση διαθέσιμες υποδομές πληροφορικής των σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκουν.

Καλούνται οι Διευθυντές καθώς και οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των ψηφιακών υποδομών των σχολικών μονάδων (σχολικά εργαστήρια ή άλλου τύπου υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές), να εξασφαλίσουν στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς τη διαθεσιμότητα των υποδομών αυτών, διαμορφώνοντας κατάλληλα το πρόγραμμα λειτουργίας και χρήσης τους.

Οι σχετικές δραστηριότητες, για την τρέχουσα επιμορφωτική περίοδο, ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2013 και θα διαρκέσουν μέχρι τη λήξη των μαθημάτων