Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) συνιστά τη μεγαλύτερη κοινότητα εκπαιδευτικών στη χώρα μας και από τις μεγαλύτερες διεθνώς, αφού περισσότεροι από 110.000 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι πιστοποιημένα μέλη του ΠΣΔ. Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τις διαδικασίες με τις οποίες ένας εκπαιδευτικός μπορεί να εγγραφεί στο ΠΣΔ, να αλλάξει το σχολείο που υπηρετεί και πως μπορεί ο διευθυντής ενός σχολείου να δηλώσει ότι ένας εκπαιδευτικός δεν υπηρετεί πια σε αυτό.

Α. Εγγραφή των εκπαιδευτικών στο ΠΣΔ

001Όπως είναι γνωστό η εγγραφή των εκπαιδευτικών βασίζεται στην αρχή ότι ο εγγραφόμενος χρήστης είναι πραγματικά εκπαιδευτικός.  Για το σκοπό αυτό το ΠΣΔ ανέπτυξε σύστημα εγγραφής, το οποίο λειτουργεί στη διεύθυνση https://register.sch.gr/teachers/. Στην αίτηση  εγγραφής ζητούνται από τον εκπαιδευτικό στοιχεία για την πιστοποίηση του και ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων αυτών. Ο έλεγχος των στοιχείων είναι στο μεγαλύτερο μέρος αυτόματος, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατό να ζητηθεί επιβεβαίωση των στοιχείων από το σχολείο που εργάζεται ο εκπαιδευτικός. Αν και η διαδικασία εγγραφής είναι απλή, ζητάμε εκ των προτέρων την κατανόηση σας για τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσετε, καθώς μέσω αυτής διασφαλίζεται ο χαρακτήρας του ΠΣΔ ως μία ασφαλής κοινότητα εκπαιδευτικών και μαθητών και όχι ως μια υπηρεσία ελεύθερης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής περιλαμβάνει πιστοποίηση του χρήστη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

 1. Αυτόματη πιστοποίηση του εκπαιδευτικού από το σύστημα. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο εκπαιδευτικός στη φόρμα εγγραφής ταιριάζουν απόλυτα με τα στοιχεία Μητρώου Εκπαιδευτικών που διαθέτει το ΠΣΔ, ο λογαριασμός δημιουργείται άμεσα και είναι έτοιμος για χρήση από τον κάτοχό του.
 2. Επικύρωση της εγγραφής του εκπαιδευτικού από το σχολείο του.  Αν δεν ήταν δυνατή η αυτόματη ταυτοποίηση, τότε χρειάζεται ηλεκτρονική επικύρωση της εγγραφής από το σχολείο του. Στην περίπτωση αυτή, η σχολική μονάδα λαμβάνει (στον επίσημο email λογαριασμό της) ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου με το οποίο ενημερώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής του εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ και αναμένεται η επικύρωσή της. Το σχολείο μπορεί να επικυρώσει τις εγγραφές των εκπαιδευτικών ή να απορρίψει τα αιτήματα όσων δεν είναι υπηρετούν σε αυτό. Εφόσον το σχολείο εγκρίνει την εγγραφή, ο λογαριασμός εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ δημιουργείται (*) και ο εκπαιδευτικός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει ανάγκη αποστολής έντυπης αίτησης fax στο ΠΣΔ και η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών είναι άμεση.
 3. Πιστοποίηση του εκπαιδευτικού από το Helpdesk ΠΣΔ. Σε περίπτωση αποτυχίας πιστοποίησης του εκπαιδευτικού με τους παραπάνω τρόπους, ο εγγραφόμενος έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη σχετική αίτηση εγγραφής στο ΠΣΔ, την οποία θα πρέπει να προσυπογράψει το σχολείο και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός να την αποστείλει με Fax στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ (http://www.sch.gr/helpdesk). Η υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ επικυρώνει την εγγραφή και δημιουργεί τον λογαριασμό μέλους ΠΣΔ.
 4. Εγγραφή του εκπαιδευτικού σε τρία βήματα μέσω έντυπης αίτησης στο Helpdesk ΠΣΔ. Αποτελεί τον παλαιότερο τρόπο εγγραφής μελών ΠΣΔ, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός πρέπει: (α) να συμπληρώσει έντυπη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία του, (β) να επισυνάψει φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του, (γ) να προσυπογράψει ο διευθυντής του σχολείου την αίτησή του και (δ) να αποστείλει την αίτηση στο Helpdesk ΠΣΔ  (http://www.sch.gr/helpdesk).

Σημείωση:

Αν ο εγγραφόμενος δώσει στο σύστημα ένα e-mail που έχει σε εξωτερικό πάροχο, θα υπάρξει ενημέρωσή του σε αυτό, για την επικύρωση του λογαριασμού του.

Οι λογαριασμοί που είναι σε αναμονή διαγράφονται  μετά από 15 μέρες από την υποβολή του αιτήματος αν δεν υπάρξει η έγκρισή τους.

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε εδώ.

Β. Αλλαγή σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός  

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την ορθή επιλογή του σχολείου που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Τέτοιες υπηρεσίες είναι  οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ομάδες αλληλογραφίας του σχολείου, η υπηρεσία ηλεκτρονικής τάξης, η πύλη του ΠΣΔ, κλπ. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες εκπαιδευτικές  δράσεις τις οποίες θα προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σε κάθε εκπαιδευτικό με βάση  την περιοχή που αυτός υπηρετεί.

Για τους λόγους αυτούς, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει τυχόν αλλαγή σχολείου που υπηρετεί ή/και να προσθέσει επιπλέον σχολεία. Ο έλεγχος και η αλλαγή σχολικής μονάδας μπορεί να γίνει από το www.sch.gr, στην επιλογή MySch, στον Πίνακα Ελέγχου, όπως περιγράφουμε πιο κάτω:

 • Μεταβείτε στην πύλη του ΠΣΔ  sch.gr
 • Συνδεθείτε με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης  που έχετε στο  ΠΣΔ (επιλογή: «Σύνδεση»)
 • Μετά την σύνδεση σας μεταβείτε στην σελίδα  mySch (από το πάνω οριζόντιο μενού) και στην συνέχεια στην επιλογή του κάθετου μενού «Πίνακας Ελέγχου».
 • Δώστε εκ νέου τον κωδικό πρόσβαση σας (Ζητείται για λόγους ασφαλείας).
 • Θα εμφανιστούν διάφοροι σύνδεσμοι-εικονίδια όπως «Προσωπικά στοιχεία», «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης», και «Επιλογή σχολείων που υπηρετείτε»,  όπου μπορείτε να ορίσετε τα σχολεία που υπηρετείτε.
 • Επιλέξτε το «Επιλογή σχολείων που υπηρετείτε». Για να αλλάξετε το κύριο σχολείο πατήστε το κουμπί «Αλλαγή» και ακολουθείτε τα βήματα που σας δίνει η διαθέσιμη φόρμα

Σημείωση:  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέγει όχι μόνο την κύρια μονάδα που υπηρετεί, αλλά και περισσότερες μονάδες σε περίπτωση που υπηρετεί ταυτόχρονα και σε άλλο σχολείο.

Πιο αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ.

Γ. Αφαίρεση λογαριασμού εκπαιδευτικού από το σχολείο

Προκειμένου να διατηρούνται πάντα ενήμερες οι εσωτερικές λίστες ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Mail Group) των σχολείων, τα σχολεία μπορούν να αφαιρούν λογαριασμούς εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούν πια στο σχολείο, με την ακόλουθη διαδικασία :

 • Το σχολείο θα συνδεθεί με τον επίσημο λογαριασμό τους, στη σελίδα www.sch.gr και θα ακολουθήσει τη διαδρομή των συνδέσμων  MySch > Πίνακας Ελέγχου.
 • Στον Πίνακα Ελέγχου θα πληκτρολογήσει εκ νέου τον κωδικό του και θα επιλέξει «Είσοδος».
 • Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το εικονίδιο με όνομα «Eκπαιδευτικοί». Επιλέγοντάς το μεταβαίνει στη σελίδα με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Εκεί  μπορεί να αφαιρέσει λογαριασμό εκπαιδευτικού που δεν ανήκει πλέον στο σχολείο, σημειώνοντας τον στο σχετικό τετράγωνο και πατώντας το πλήκτρο «Εφαρμογή».
 • Εφόσον ένας λογαριασμός εκπαιδευτικού αφαιρεθεί από το σχολείο, τότε αυτόματα αφαιρείται από το Mail Group του σχολείου.
 • Η αφαίρεση λογαριασμού εκπαιδευτικού από ένα σχολείο δεν σημαίνει διαγραφή του λογαριασμού του εκπαιδευτικού από το ΠΣΔ.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί πάντα να επιλέξει το σχολείο που ανήκει ή αν είναι συνταξιούχος να επιλέξει από τον Πίνακα ελέγχου του www.sch.gr την ιδιότητα αυτή (συνταξιούχος).

Επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.sch.gr/teachers/2010-04-30-06-53-21 για βοήθεια σε διάφορα θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο ΠΣΔ.