Η υπηρεσία Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια του ΠΣΔ (http://blogs.sch.gr) προσφέρει τη δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης σε όλα τα μέλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Σε αυτό το άρθρο θα σας παρουσιάσουμε αρχικά τους τρόπους δημιουργίας μίας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής κοινότητας και στη συνέχεια τις δυνατότητες χρήσης της σε παιδαγωγικό πλαίσιο.

1. Η κοινωνική δικτύωση στην Εκπαίδευση

Ο όρος ηλεκτρονική εκπαιδευτική κοινότητα αναφέρεται στη δημιουργία και διαχείριση ομάδων (κοινοτήτων) και χώρων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών, για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (π.χ., μαθητές, εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι κλπ) σε ένα ασφαλές περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Δεδομένου ότι σύγχρονες εκπαιδευτικές έρευνες επισημαίνουν την χρησιμότητα της κοινωνικής δικτύωσης στη εκπαιδευτική διαδικασία, το ΠΣΔ παρέχει στα μέλη του ένα ασφαλές και ευέλικτο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εκτός των κλασσικών δυνατοτήτων (π.χ., χώρος συζήτησης, προσωπικά μηνύματα, κλπ) μπορεί να δρομολογήσει καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Το περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης του ΠΣΔ είναι ασφαλές, σε αντίθεση με αντίστοιχες ελεύθερες υπηρεσίες, όπως το Facebook, αφού μόνο τα πιστοποιημένα μέλη του ΠΣΔ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

 

koinotites-1

Βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων

Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί στην υπηρεσία http://blogs.sch.gr συνολικά 680 ομάδες και 6.520 μέλη του ΠΣΔ συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία ομάδα.

Παράλληλα με τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και ευέλικτου περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης, απώτερος στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής με στόχο την αλληλοενημέρωση, την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφοδότηση και συνακόλουθα τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση η αξιοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε καθημερινό επίπεδο μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευέλικτου διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου όπου τα μέλη του μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανταλλάσσουν τεχνικές γνώσεις, ιδέες, παιδαγωγικές μεθοδολογίες, νέες προσεγγίσεις της μαθησιακής διαδικασίας και εκπαιδευτικό υλικό (π.χ., σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, αρχεία δραστηριοτήτων, πολυμεσικά αρχεία).

2. Δυνατότητες εκπαιδευτικής χρήσης της κοινωνικής δικτύωσης

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας ευέλικτης ψηφιακής εκπαιδευτικής κοινότητας όπου η λειτουργικότητα και η καινοτομία της μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους (ενδεικτικούς) τρόπους:

 • Ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού το οποίο σχετίζεται με τη θεματολογία και τα ενδιαφέροντα της εκάστοτε κοινότητας.

 • Ομαδική εργασία, συλλογική σκέψη, συνεργατική δημιουργία.

 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων μέσα από ομαδική εργασία.

 • Συνεργατική παραγωγή και διαμόρφωση ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού για την αξιοποίησή του στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

 • Συστηματική συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια και αξιολόγησή της με χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου.

 • Ενέργειες εξωστρέφειας και δημοσιότητας εκπαιδευτικών και σχολικών δράσεων.

 • Ανατροφοδότηση και δομημένη αντιπαράθεση.

 • Δραστηριοποίηση των μελών της κοινότητας ως γνωσιακών πόρων.

 • Βήμα για τη διατύπωση ερωτήσεων και προβληματισμών.

 • Δίαυλος επικοινωνίας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των οποίων οι ανάγκες διαφοροποιούνται εξαιτίας διαφόρων παραγόντων (π.χ., επαγγελματική/εκπαιδευτική εμπειρία, ανομοιογένεια στην αρχική εκπαίδευση)

 • Αποδοχή και διάχυση πετυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών.

 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την αναζήτηση, επιλογή και οργάνωση πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα.

 • Πλαίσιο για την δραστηριοποίηση εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

3. Τρόποι δημιουργίας μίας εκπαιδευτικής κοινότητας

Αφού συνδεθείτε στο http://blogs.sch.gr, στην επιλογή Μέλη μπορείτε να δείτε στα Μέλη Κοινότητας όλα τα μέλη του ΠΣΔ που χρησιμοποιούν την υπηρεσία και κάνετε κάποια από αυτά φίλους σας.

Σελίδα Μελών

Σελίδα Μέλη Κοινότητας

Μέσα από την σελίδα Ομάδες μπορείτε να δείτε Όλες τις Ομάδες που υπάρχουν στο  http://blogs.sch.gr, μόνο τις  Ομάδες σας  στις οποίες συμμετέχετε καθώς και Ομάδες που ίσως σας ενδιαφέρουν.

blogs2

Σελίδα Ομάδες

Πατώντας στο όνομα μίας ομάδας μπορείτε να δείτε και άλλα στοιχεία για αυτήν. Αν αποφασίσετε ότι σας ενδιαφέρει, μπορείτε να ζητήσετε τη Συμμετοχή στην Ομάδα:

 • Αν η ομάδα είναι δημόσια, πατώντας το «Συμμετοχή στην ομάδα» γίνεστε άμεσα μέλος της.
 • Αν η ομάδα είναι ιδιωτική, τότε ειδοποιείται μέσω email ο διαχειριστής της ενώ παράλληλα εμφανίζεται μήνυμα στον προσωπικό χώρο ειδοποιήσεών του και μετά την έγκριση του συμμετάσχετε στην ομάδα.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα με την επιλογή Δημιουργία Ομάδας.

 

4. Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων