Ημερομηνία / Διάρκεια

Σχολική Μονάδα

Θεματολογία

Τάξεις

Δευτέρα,

7/12/2015,

9:00-11:00

Γυμνάσιο Βογατσικού

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Η Ώρα του Κώδικα (Hour of Code), (1 ώρα).

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, (1 ώρα)

Α, Β, Γ

Δευτέρα,

7/12/2015,

11:00-13:00

Δημοτικό Κωσταραζίου

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Η Ώρα του Κώδικα (Hour of Code), (1 ώρα).

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, (1 ώρα)

Ε, ΣΤ

 http://plinetkast.sch.gr/robotics/