Τρίτη,

8/12/2015,

09:00-11:00

Δημοτικό Κολοκυνθούς

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Η Ώρα του Κώδικα (Hour of Code), (1 ώρα).

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, (1 ώρα)

Ε, ΣΤ

 http://plinetkast.sch.gr/robotics/