Στο πλαίσιο των ενεργειών του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ψηφιακής εμπιστοσύνης, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» (www.cti.gr) υλοποιεί την πιλοτική πράξη «Ολοκληρωμένες Yπηρεσίες Eνίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.

Στόχος της πράξης είναι η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση μέσω της παραγωγής ενημερωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών/περιεχομένου καθώς και παραγωγής υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης, για την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της εκπαίδευσης.

Ο στόχος αυτός προσεγγίζεται μέσα από τις εξής ενέργειες:

1) τη δημιουργία διαδικτυακής Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, κ.α.) σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση θεμάτων ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης,

2) τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικού παιχνιδιού με θέμα την ασφαλή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, με τελικούς χρήστες τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ασφάλειας στην Α’ Γυμνασίου.

Η πρόσβαση στα παραπάνω γίνεται από την ιστοσελίδα: http://digitrust.edu.gr/.

 

3) Την εφαρμογή ενός Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (ανοιχτού/ελεύθερου λογισμικού) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εξάπλωσης κακόβουλου λογισμικού καθώς και την ανίχνευση συντονισμένων κυβερνοεπιθέσεων - στοχευμένων προσπαθειών εισβολής, που απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το σύστημα είναι διαθέσιμο και μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να το εγκαταστήσει στον προσωπικό του υπολογιστή, μεταφορτώνοντάς το από την ιστοσελίδα: http://protos.cti.gr/.

4) Τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Ελέγχου Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Υπολογιστών (ανοιχτού/ελεύθερου λογισμικού) που χρησιμοποιούνται από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, για τη διασφάλιση της κατά το δυνατόν ασφαλούς χρήσης των υπολογιστικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υλοποιηθεί η «διανομή ασφάλειας» για το λειτουργικό σύστημα linux, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://secure-distro.cti.gr/ και είναι διαθέσιμη για μεταφόρτωση από κάθε ενδιαφερόμενο.

Προσκαλείστε να στέλνετε τυχόν παρατηρήσεις/ιδέες/προτάσεις μέσω των τρόπων επικοινωνίας που υπάρχουν στα παραπάνω συστήματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση secure-distro at cti dot gr.