Τρίτη 9/2/2016, 12:00-13:45 Γυμνάσιο Νεστορίου

Σωστή και ορθή χρήση νέων τεχνολογιών (1 ώρα)

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (1 ώρα)

Α, Β, Γ