Ενόψει της διαδικασίας απογραφής του εξοπλισμού από τις σχολικές μονάδες στην υπηρεσία του κτηματολογίου, σας επισυνάπτουμε τον σχετικό οδηγό για την διαδικασία εγκατάστασης του ψηφιακού πιστοποιητικού και της ψηφιακής υπογραφής του δελτίου απογραφής.