ΣΧΕΤ: Οι με αριθ. πρωτ. 193115/Δ2/28-11-2014 και 170926/Γ7/21-10-2014 εγκύκλιοι για την ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των σχολικών Μονάδων και μονάδων υποστήριξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ» έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται από τον Οκτώβριο του 2014 σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα: «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων». Το πληροφοριακό σύστημα το οποίο λειτουργεί μέσω του συνδέσμου http://inventory.sch.gr, αποτελεί όχι μόνο ένα διαχειριστικό εργαλείο για την αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού αλλά και πηγή δεδομένων για την υποστήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων και προγραμματισμού που αφορά στον εξοπλισμό Τ.Π.Ε. Επιπλέον τα υποβαλλόμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου, αξιοποιούνται και για την ενημέρωση και επικαιροποίηση του «Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων» (ΦΕΚ 1860/Β/8-7-2014) μέσω αυτόματων αναφορών.

Με δεδομένη την υποχρέωση όλων των δημοσίων φορέων για απογραφή του εξοπλισμού Τ.Π.Ε., παρακαλούμε όπως όλοι οι αποδέκτες της παρούσης εγκυκλίου (Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

sddsdΣΧΕΤ: Οι με αριθ. πρωτ. 193115/Δ2/28-11-2014 και 170926/Γ7/21-10-2014 εγκύκλιοι για την ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των σχολικών Μονάδων και μονάδων υποστήριξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ» έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται από τον Οκτώβριο του 2014 σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα: «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων». Το πληροφοριακό σύστημα το οποίο λειτουργεί μέσω του συνδέσμου http://inventory.sch.gr, αποτελεί όχι μόνο ένα διαχειριστικό εργαλείο για την αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού αλλά και πηγή δεδομένων για την υποστήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων και προγραμματισμού που αφορά στον εξοπλισμό Τ.Π.Ε. Επιπλέον τα υποβαλλόμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου, αξιοποιούνται και για την ενημέρωση και επικαιροποίηση του «Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων» (ΦΕΚ 1860/Β/8-7-2014) μέσω αυτόματων αναφορών.

Με δεδομένη την υποχρέωση όλων των δημοσίων φορέων για απογραφή του εξοπλισμού Τ.Π.Ε., παρακαλούμε όπως όλοι οι αποδέκτες της παρούσης εγκυκλίου (Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

- See more at: http://srv-dide.flo.sch.gr/web/?p=9634#sthash.t5i6rMNX.dpuf