Αποφασίζουμε

Ορίζουμε Υπεύθυνους στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Σχολείων της ΔΔΕ Καστοριάς για το Σχ. Έτος 2014-15 τις/τους Καθηγήτριες/Καθηγητές κλάδου ΠΕ19-20 ως εξής:

 

 

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ

2

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

3

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

4

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΡΥΓΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΜΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ

ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

9

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

ΣΙΜΟΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

10

1ο ΓΕ.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11

2ο ΓΕ.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΕΝΑΔΡΟΣ

12

3ο ΓΕ.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

13

ΓΕ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

14

ΓΕ.Λ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15

ΓΕ.Λ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ

ΣΕΡΔΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Εφιστούμε την προσοχή των κ. κ. Διευθυντριών/Διευθυντών και των υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για την πιστή εφαρμογή του «Κανονισμού Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ» Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθ. 43892/Γ7/4-5-2006 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

                                                           

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

α)   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

β) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η Διευθύντρια ΔΔΕ Καστοριάς

 

 

 

Στέλλα Τέγου - Στεργιοπούλου