Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί

Αποστέλλουμε αυτό το σημείωμα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την ίδρυση της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με έδρα τη Λάρισα. Η πρωτοβουλία δημιουργίας της Ε.Ε.Π.Ε.Κ – η οποία είναι ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - ανήκει σε έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Βασικός σκοπός της Ε.Ε.Π.Ε.Κ είναι η προώθηση των καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και η ανάπτυξη κατάλληλων δομών υποστήριξής τους, ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν στο ευρύτερο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρωταρχική επιδίωξη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αποτελεί η διοργάνωση (και στη συνέχεια θεσμοθέτηση) του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα 23-25 Οκτωβρίου 2015). Το συνέδριο θα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα έχει ευρύ επιστημονικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ανεξαρτήτως ειδικότητας (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, καθηγητές ιδιωτικής εκπαίδευσης), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος αποδεδειγμένα ασχολείται με την εκπαιδευτική καινοτομία (π.χ. όσοι έχουν δημοσιευμένες εισηγήσεις σε ημερίδες ή συνέδρια ή περιοδικά ή εκπαιδευτικές Πύλες με θέμα που αφορά στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή ή στην προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό).

 

Για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης εγγραφής μέλους (ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.eepek.gr) ενώ το κόστος εγγραφής είναι 20€, άπαξ και χωρίς να απαιτείται επιπλέον συνδρομή κάθε χρόνο.

Θεωρούμε ότι η ενεργή συμμετοχή σας στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. καθώς και στο επερχόμενο συνέδριό της θα βοηθήσει αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών της. Για το λόγο αυτό σας απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης και συνεργασίας.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

 

Η Γεν. Γραμματέας

 

Βασιλική Βασιλοπούλου

Εκπαιδευτικός Β/θμιας