Δείτε την εξαιρετική προσπάθεια δημιουργίας Μουσείου Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΕΠΑΛ-ΕΚ Καστοριάς

μέσα από την Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη): http://eclass.sch.gr/courses/T292114/

και επιπλέον υλικό για το Μικρό Μουσείο Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΕΠΑΛ-ΕΚ Καστοριάς

μέσα από τον ιστοχώρο: http://mouseio-ypologiston.weebly.com/