Κατεβάστε από τα συνημμένα ενδεικτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου για τον κλάδο ΠΕ19-20