Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά  με την εγκύκλιο 170926 από 21/10/2014 «Ηλεκτρονική Απογραφή ΤΠΕ εξοπλισμού σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με καταληκτική ημερομηνία 5/2/2015, ότι η υπηρεσία κτηματολογίου  http://inventory.sch.gr/  θα παραμείνει ανοικτή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εισαγωγής και απογραφής του εξοπλισμού των μονάδων και να επιλυθούν, από την αρμόδια υπηρεσία, τα αιτήματα / προβλήματα που έχουν προκύψει έως και 5/2/2015.

Η αρμόδια Δ.Ο Κτηματολογίου θα φροντίσει να διεκπεραιώσει το συντομότερο δυνατόν τα αιτήματα που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣ HELPDESK (http://helpdesk.sch.gr/), από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την πορεία τους.

Η αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικών – Δικτυακών Υποδομών του Υπουργείου Παιδείας  έχει ενημερωθεί σχετικώς, για τα αιτήματα παράτασης των μονάδων και τα αντίστοιχα προβλήματα.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 801 11 801 81