Υλικό Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου Πληροφορικών (ΚΣΕ Γρεβενών - Πλατφόρμα Moodle)

Υλικό Επιμόρφωσης Β´ Επιπέδου Πληροφορικών (ΚΣΕ Ιωαννίνων - Πλατφόρμα Moodle)

Υλικό Επιμόρφωσης Β´ Επιπέδου Πληροφορικών (ΚΣΕ Θεσπρωτίας - Πλατφόρμα Moodle)

Υλικό Επιμόρφωσης Β´ Επιπέδου Πληροφορικών (Βαγγέλης Ψωματάκης - Wiki)

Υλικό Επιμόρφωσης Β´ Επιπέδου Πληροφορικών Ομάδα Eπιμορφωτών ΠΕ19, 20 του ΠΑΚΕ Αττικής.

Υλικό Επιμόρφωσης Β´ Επιπέδου Πληροφορικών (ΚΣΕ Τούμπας - Wiki)

Επιμόρφωση Β' Επιπέδου Πληροφορικών (Δρίμτζιας Βασίλης – Επιμορφωτής ΠΕ19/20)

Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Κατάλογοι Ερωτήσεων Πιστοποίησης

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στο Β' επίπεδο – Σαλονικίδης Γιάννης

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στο Β' επιπέδου– Μισαηλίδης Βασίλης

Εξετάσεις πιστοποίησης Β' επιπέδου εκπαιδευτικών πληροφορικής ΠΕ19 - 20: Συμβουλές - Προτάσεις - Θέματα

 

Ανάρτηση του επικαιροποιημένου Μητρώου Επιμορφωτών, όπως προέκυψε στο πλαίσιο των σχετικών ενεργειών για την επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του Μητρώου των Επιμορφωτών, του Υποέργου 1 με τίτλο «Διοίκηση Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη.

Επικαιροποιημένο Μητρώο Επιμορφωτών

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια  οι πίνακες με τα ονόματα  επιτυχόντων εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ:

A.Έγκριση πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ που διενεργήθηκαν, α) κατά την 2η (3/12/2011 – 18-12-2011, 11-02-2012) και β) κατά την 3η (18/05/2013 – 09/06/2013, 21/09/2013) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης ΄Β Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων « Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1,2,και 3 του Ε.Π. ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση¨ και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
B.Έγκριση πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ που διενεργήθηκαν, α) κατά την 3η (14/05/2012 - 15/07/2012) και β) κατά την 4η (20/05/2013 – 14/07/2013,29/08/2013) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης Ά Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων « Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1,2,και 3 του Ε.Π. ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση¨ και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Έγκριση πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ που διενεργήθηκαν κατά την 5η (07/02/2015 – 05/04/2015) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης Ά Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων « Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1,2,και 3 του Ε.Π. ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση¨ και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Έγκριση των προσωρινών πινάκων επιλογής βαθμολογητών, με τριήμερη προθεσμία ενστάσεων, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3404/27.03.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Επιμορφωτών που ανήκουν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. και πληρούν τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο του Έργου «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3. 

 

Έγκριση πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ που διενεργήθηκαν, α) κατά την 4η (14/06/2014 – 31/07/2014) και β) κατά την 5η (09/05/2015 – 15/07/2015) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης B’ Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου