ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ


Γενικός Μέρος

Δείτε τις Online ασκήσεις του Γιάννη Σαλονικίδη:

 

84 ερωτήσεις γενικού μέρους

84 ερωτήσεις γενικού μέρους σε μορφή pdf

64 ερωτήσεις γενικού μέρους για επιμορφωτές

και σε μορφή pdf:

Ερωτήσεις αυτοματοποιημένου μέρους πιστοποίησης επιμορφωτών Β' επιπέδου (Γενικό Μέρος)

Δείτε τις Online ασκήσεις του Βασίλη Μισαηλίδη:

από την επιμόρφωση επιμορφωτών

18 Δείγματα Ερωτήσεων Γενικού Μέρους

37 Δείγματα Ερωτήσεων Γενικού Μέρους

11 Δείγματα Ερωτήσεων Γενικού Μέρους

και για τις θεωρίες μάθησης προαιρετικά

Test  επιλογών που αφορούν τις θεωρίες της Μάθησης 1

Test  επιλογών που αφορούν τις θεωρίες της Μάθησης 2

Test  επιλογών που αφορούν τις θεωρίες της Μάθησης 3

Test  επιλογών που αφορούν τις θεωρίες της Μάθησης 4

J. Bruner Σύγχρονες απόψεις μάθησης

Albert Bandura Σύγχρονες απόψεις μάθησης 

AUSUBEL Σύγχρονες απόψεις μάθησης

Ειδικό Μέρος

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο ειδικό μέρος ΠΕ19-20

Προτεινόμενες σωστές απαντήσεις στις παραπάνω 12 ερωτήσεις:

1 - 3

2 - 3

3 - 1

4 - 3

5 - ΣΩΣΤΟ

6 - 3

7 - 2

8 - ΛΑΘΟΣ

9 - 4

10 – 3

11 - 3

12 - 1

....

Επίσης δείτε σχετικές ερωτήσεις με το τι είναι/κάνουν: Karel, Object Karel, BlueJ, Lams, LCMS, Byob, Scratch, MSWLogo, Logo-like, Gamemaker, Kodu, Moodle, eclass, Cmaptools, AppInventor, SCORM. E-clip, ALMA, Inspire...


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΡΟΣ


Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ19-20 του b-epipedo

Πιθανά θέματα Σεναρίου - Ελεύθερο θέμα:

 • Ακολουθιακή Δομή
 • Δομή Επανάληψης με προκαθορισμένο αριθμό επαναληψεων
 • Δομή Επανάληψης με άγνωστο αριθμό επαναληψεων ΟΣΟ ή ΜΕΧΡΙ_ΟΤΟΥ
 • Αναγκαιότητα της Δομής Επανάληψης ΟΣΟ ή ΜΕΧΡΙ_ΟΤΟΥ
 • Δομή Επιλογής
 • Δημιουργία Ιστολογίου ή Wiki
 • Μορφοποίηση κειμένου
 • Συναρτήσεις Excel
 • Έννοια Μεταβλητής και Παραμέτρου
 • Διαδικασίες και Υποπρογράμματα.
 • Εισαγωγή στο scratch.
 • Πολυμεσική Εφαρμογή
 • Εννοιολογική χαρτογράφηση
 • Μετάδοση πληροφορίας (Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο..)
 • Ειδικές μεταβλητές (μετρητές-αθροιστές)
 • ......

Η συνέχεια στα συνημμένα..