Χρήση του διαδραστικού πίνακα στα μαθηματικά, στο 1ο Δημοτικό Καστοριάς με τον εκπαιδευτικό Θανάση Κανδύλα