Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΔΟΣ Τ.Κ. ΤΗΛ. ΦΑΧ Ε-MAIL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1  Ν/Γ Αμπελοκήπων Αμπελόκηποι 520 57 2467085110   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
2 1ο Ν/Γ Άργους Ορεστικού Σμυρ. & Ελεύδου γων. 522 00 2467043322   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Γ
3 2ο Ν/Γ Άργους Ορεστικού Κανοπούλου 27 522 00 2467042970   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Γ
4 3ο Ν/Γ Άργους Ορεστικού Αρμενοχωρίου 522 00 2467041210 2467041210 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Γ
5 4ο Ν/Γ Άργους Ορεστικού 25ης Μαρτίου 522 00 2467041240   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Γ
6 Ν/Γ Δισπηλιού Δισπηλιό 520 57 2467085925 2467085925 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Δ
7 Ειδικό Ν/Γ Καστοριάς Χλόη 52100 2467022971     Β
8 1ο-8o Ν/Γ Καστοριάς Μακεδονομάχων 23 521 00 2467027991 2467027991 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
9 2ο Ν/Γ Καστοριάς Αγ. Βαρβάρας 13 521 00 2467025356   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
10 3ο Ν/Γ Καστοριάς Χριστοπούλου 37 521 00 2467023003 2467023003 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
11 4ο Ν/Γ Καστοριάς Μεγ. Αλεξάνδρου 13 521 00 2467023975 2467023975 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
12 5ο Ν/Γ Καστοριάς Γράμμου 102 521 00 2467082574 2467082574 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
13 6ο Ν/Γ Καστοριάς Δελφών 1 521 00 2467081683 2467081683 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
14 7ο Ν/Γ Καστοριάς Πλατεία Ντολτσού 521 00 2467028386   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
15 9ο Ν/Γ Καστοριάς Πάροδος Γράμμου 187 521 00 2467081420 2467081420 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
16 10ο Ν/Γ Καστοριάς Χλόη 521 00 2467028051   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
17 11ο Ν/Γ Καστοριάς Χλόη 521 00 2467024234 2467029952 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Β
18 12ο Ν/Γ Καστοριάς ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
19 Ν/Γ Κεφαλαρίου ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20 Ν/Γ Κορησού Κορησός 520 52 2467051231 2467051231   Ε
21 Ν/Γ Κωσταραζίου Κωσταράζι 522 00 2467073268 2467073368 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
22 Ν/Γ Μαυροχωρίου Μαυροχώρι 520 56 2467074363 2467074362 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Δ
23 Ν/Γ Νέου Οικισμού Νέος Οικισμός 520 55 2467033003   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ζ
24 Ν/Γ Πολυκάρπης Πολυκάρπη 520 56 2467074770 2467074492 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
25 Ν/Γ Τοιχιού Τοιχιό 520 59 2467072250 2467072250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
26 Ν/Γ Ασπροκκλησιάς Ασπροκκλησιά 52200 2467084400     ΣΤ
27 Ν/Γ Διποταμίας ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
28 Ν/Γ Καλοχωρίου Καλοχώρι 52051 2467062072   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
29 Ν/Γ Κολοκυνθούς Κολοκυνθού 52050 2467071998   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
30 Ν/Γ Λεύκης Λεύκη 52100 2467071695   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Γ
31 1ο Ν/Γ Μανιάκων Μανιάκοι 52100 2467081022   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Γ
32 2ο Ν/Γ Μανιάκων Μανιάκοι 52100 2467081022     Γ
33 3ο Ν/Γ Μανιάκων Μανιάκοι 52100 2467080013     Γ
34 1ο Ν/Γ Μεσοποταμίας Μεσοποταμία 52050 2467061845 2467061845 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
35 2ο Ν/Γ Μεσοποταμίας Μεσοποταμία 52050 2467062075   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
36 Ν/Γ Νεστορίου Νεστόριο 52051 2467031338   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ζ
37 Ν/Γ Οινόης Οινόη 52050 2467092175 2467092175 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ΣΤ
38 Ν/Γ Πενταβρύσου Πεντάβρυσος 52200 2467097404   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε
39 Ν/Γ Χιλιοδένδρου Ποριά 52200 2467071132   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ε