Φωτογραφίες από την τρίωρη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του Γυμνασίου Νεστορίου στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D Περιεχομένου και στο Υπερσύγχρονο Studio Webtv του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, την Δευτέρα 15-5-2017, (09:15-12:15).