Αρχικά οι μαθητές… 

ασχολήθηκαν με τα ρομποτ (mbot και ev3)! ... μέχρι που εμφανίστηκαν τα "μπαρμπαδάκια"!

... άρχισαν να ενοχλούν τα ρομπότ!

... να πειράζουν του μαθητές!

 

... και το προσωπικό του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς!

Έτσι λοιπόν... τα παιδιά πέρασαν διαδοχικά από τον Πραγματικό Κόσμο στον Εικονικό Κόσμο και στην συνέχεια στην Επαυξημένη Πραγματικότητα...

Τέλος γνώρισαν τα διαδραστικά βιβλία επαυξημένης παραγματικότητας!

Οι απορίες πολλές...... και έπρεπε να απαντηθούν!

Άλλωστε τα παιδιά είναι γηγενείς ... ενώ εμείς οι ψηφιακοί μετανάστες!