Παρασκευή, 9/12/2016, 12:30-13-15, Στην αίθουσα διδασκαλίας του Ειδικού Γυμνασίου Καστοριάς

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με τον υπολογιστή (Makey Makey)

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (Mbot, EV3)