Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των δυνατοτήτων του Νέου Ανοικτού Καινοτόμου Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών,

προτίθεται να εντάξει στο πλαίσιο της σειράς εκπαιδευτικών - ενημερωτικών δράσεων, εξειδικευμένες δράσεις που θα απευθύνονται στα προσφυγόπουλα που εγκαταβιώνουν στην Καστοριά.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα περιλαμβάνουν:

  • Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με τον υπολογιστή (MakeyMakey κ.ά.)
  • Εισαγωγή σε Προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Run Marco, Lightbot, κ.ά.)
  • Γνωριμία με την Εκπαιδευτική Ρομποτική
  • Προγραμματισμός ρομποτικών συσκευών τύπου Mbot.
  • Προγραμματισμός ρομποτικών συσκευών τύπου LEGO MindStorm EV3,