Δείτε Online το Ρυθμό Υποβολής των Αιτήσεων Επιμόρφωσης ανά Ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 5η Περίοδο από εδώ